punktowe naprawy przewodów

w przypadku potrzeby wykonania bezwykopowej naprawy przewodu naprzykład w nawiązaniu do wykonanej inspekcji Tv lub próby szczelności posiadamy urzadzenie przeznaczone do takiego celu. Z zastosowaniem w przypadku nieszczelnych połączeń, pęknięć oraz innych uszkodzeń.

Zalety technologii

  • zastosowanie technologii bezwykopowej
  • niższe koszty robót - bez kosztów związanych z robotami ziemnymi oraz odtworzeniami nawierzchni
  • krótszy czas realizacji