Czyszczenie ciśnieniowym strumieniem wodnym

Stosowanie

Budownictwo

 • Otryskiwanie uszkodzonego betonu
 • Otryskiwanie betonowych podłóg
 • Czyszczenie tynków betonowych, marmurowych, granitowych itp.
 • Usuwanie tynków, farb itp.
 • Usuwanie graffiti
 • Czyszczenie gruszek, betonomieszarek itp.
 • Budynki zabytkowe, wieżowce, mosty, budynki mieszkalne

Przemysł chemiczny

 • Czyszczenie wymienników ciepła
 • Czyszczenie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przewodów
 • Czyszczenie reaktorów, beczek, zbiorników
 • Czyszczenie zaworów
 • Czyszczenie w środowisku wybuchowym

Usługi dla miast i gmin

 • Czyszczenie fontan, pomników

Inżynieria

 • Czyszczenie wymienników ciepła
 • Czyszczenie krat
 • Czyszczenie rynien, lamel
 • Usuwanie zgorzelin

Zarządy dróg

 • Czyszczenie starych zbędnych farb
 • Czyszczenie farb oraz poziomych oznakowań
 • Czyszczenie graffiti

Przemysł spożywczy

 • Czyszczenie rynien
 • Czyszczenie taśm
 • Czyszczenie wanien, zbiorników, beczek ipt.
 • Czyszczenie systemów powierznych, przewodów, systemów chłodniczych

Pzemysł papierniczy

 • Czyszczenie walcarek
 • Czyszczenie rolek
 • Czyszczenie taśm
 • Czyszczenie wymienników ciepła, chłodnic ipt.

Przemysł farmaceutyczny

 • Czyszczenie najtwardszych osadów z możliwością dezynfekcji

Transport

 • Czyszczenie płyt lotniskowych
 • Czyszczenie cystern samochodowych, kolejowych oraz kontenerowych
 • Czyszczenie podwozia maszyn i urządzeń, ciężki sprzęt budowlany