Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Do tej pory całą zawartość urządzenia zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi należało wywożić a następnie w komplikowany sposób likwidować. Co oznaczało wyższe koszty oraz dłuższy potrzebny czas do wykonania określonej czynności.

Na podstawie takich doświadczeń zakupiła firma SEZAKO Prostějov s.r.o. kombinowany pojazd Ölmaister w wersji ADR.

W zbiorniku z systemem trzech komór (ścieki, woda, substancje ropopochodne) w połaczeniu z separatorem ciśnieniowym już w trakcie odpompowywania trwa proces oddzielania substancji ropopochodnych i wody. System ciśnieniowy zapewnia stały optymalny współczynnik przepływu. Ponadto wydajność urządzenia nie jest zależna od  kątu nachylenia. Funkcjonalność poparta próbami jest gwarantowana aż do kątu nachylenia 27°. Oddzielona woda jest po uzdatnianiu ponownie wpompowana do separatora ( separatora olejów, paliw itp.). Oddzielać można lużne, nierozpuszczone oraz niestabilnie emulgowane oleje lub węglowodory. W taki sposób można przetwarzać do 10 m³ ścieków za godzinę.

W przypadku czyszczenia wody skażonej z zawartością substancji ropopochodnych takie wody wypompowywano do separatora. Tam trwa proces oddzielania części olejowych od wody a następnie odprowadzano oddzielone skłądniki do poszczególnych komór zbiornika. Substancje stałe odprowadzano do komory ściekowej. Jezeli do komory ściekowej odprowadzono większą ilość płynu można ponownie odpompować do separatora i ponownie oddzielać.

Separator odpowiada rezolucji IMO A 393 (X) i został w Niemczech przetestowany oraz certyfikowany przez firmę „Germanischer Lloyd“ a See-Berufgenossenschaft dle DIN 1999. W separatorze koalescencyjnym jest woda z zawartością substancji ropopochodnych prowadzona poprzez deski  koalizacyjne, które zapewniają gromadzenie małych kropli substancji w większe. Takie większe krople, ponieważ są lżejsze od wody następnie wypływają do punktu umieszczonego na szczycie separatora.

Przepływ laminarny pomiędzy deskami koalizacyjnymi zapewnia oddzielanie wszystkich cząstek substancji ropopochodnych większych niż 20 mikrometrów. Mała zmiana prędkości przepływu, którą regulowano konfiguracją desek, zapewni gromadzenie kropli oleju o średnicy mniejszej niż 20 mikrometrów w większe krople. Większe krople także gromadzą się na deskach a następnie je odprowadzano do punktu zbiorczego separatora.

Jakość wypuszczanej wody jest nieustannie sprawdazana. Zapobiega to wypuszczeniu wody, która zawierała by nadmierną ilość substancji.

Monitor z wyswietlaczem  LCD monitoruje jakość odprowadzanej wody a w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych aktywuje alarm. Jeżeli przekroczenie jest krótkoterminowe to alarm akustyczny i optyczny wyłącza się. W przypadku długotrwałego przekroczenia wartości cała technologia zostaje wyłączona.  

Monitorowana woda może zostać tynczasowo przechowywana w komorze a następnie wypuszczana ponownie do separatora lub innego urządzenia. W razie potrzeby można powtarzać cykl oczyszczania przez separator.